Tag Archives: Viettel

Viettel MultiSIM: 4 điện thoại dùng chung 1 số, cùng nghe/gọi/DATA 4G chung của 1 tài khoản

iettel MultiSIM: 4 điện thoại dùng chung 1 số

MultiSIM là dịch vụ mới được Viettel triển khai từ ngày 1/3/2020, cho phép 1 số điện thoại (ví dụ 098aaa) tạo thêm tối đa 3 SIM phụ để dùng trên các máy khác nhau. Các SIM này sẽ nghe, gọi, dùng DATA chung với tài khoản của SIM chính, vì vậy khi cả 4 máy này thực […]