Tag Archives: Digital 2020 việt nam

Báo cáo Digital 2020 thị trường Việt Nam

Báo cáo Digital 2020 thị trường Việt Nam

Đây là bản báo cáo về thị trường Digital dành riêng cho thị trường Việt Nam 2020, được công bố vào ngày 18/02/2020 bởi WeAreSocial & HootSuite. Người dùng Internet tại Việt Nam Tính đến tháng 01/2020, có 68,17 triệu người dùng internet tại Việt Nam. Số người dùng internet tại Việt Nam tăng 6,2 triệu […]