Báo cáo Digital 2020 thị trường Việt Nam

Báo cáo Digital 2020 thị trường Việt Nam

Đây là bản báo cáo về thị trường Digital dành riêng cho thị trường Việt Nam 2020, được công bố vào ngày 18/02/2020 bởi WeAreSocial & HootSuite.

Người dùng Internet tại Việt Nam

  • Tính đến tháng 01/2020, có 68,17 triệu người dùng internet tại Việt Nam.
  • Số người dùng internet tại Việt Nam tăng 6,2 triệu (+ 10,0%) trong năm vừa qua.
  • Mức độ thâm nhập Internet ở Việt Nam (đang tiếp cận tới người dùng) đứng ở mức 70% tính đến tháng 01/2020.

Người dùng phương tiện truyền thông xã hội (Social Media User)

  • Việt Nam có 65 triệu người dùng phương tiện truyền thông xã hội tính đến tháng 01/2020.
  • Số người dùng phương tiện truyền thông xã hội tại Việt Nam tăng 5,7 triệu (+ 9,6%) trong khoảng thời gian từ tháng 04/2019 đến tháng 01/2020.
  • Sự thâm nhập truyền thông xã hội ở Việt Nam đứng ở mức 67% vào tháng 01/2020.

Kết nối di động tại Việt Nam

  • Việt Nam có 145,8 triệu kết nối di động vào tháng 01/2020.
  • Số lượng kết nối di động tại Việt Nam tăng 2,7 triệu (+ 1,9%) trong khoảng thời gian từ tháng 01/2019 đến tháng 01/2020.
  • Số lượng kết nối di động tại Việt Nam vào tháng 01/2020 tương đương với 150% tổng dân số.

Tải toàn bộ báo cáo tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *